Wij maken het simpel
Vrijstellingen en tarieven erfbelasting 2024
Vrijstellingen en tarieven erfbelasting 2024
Home » Vrijstellingen en tarieven erfbelasting 2024

Vrijstellingen en tarieven erfbelasting 2024

Wat zijn de vrijstellingen en tarieven voor de erfbelasting?

Je kan tot een bepaald bedrag belastingvrij erven. Komt de erfenis boven dat bedrag? Dan betaal je daar erfbelasting over. De hoogte hangt af van de verhouding tot de erflater. Het tarief loopt van 10% tot 40%. De tarieven en vrijstellingen worden elk jaar aangepast.

Leg de afspraken over leningen en/of schenkingen goed vast, bijvoorbeeld met behulp van onze slimme software. Het gaat namelijk verder dan alleen een bedrag overmaken naar je kind, of het kiezen van de juiste rente. Door je aan te melden bij Familiebank, vertellen we je wat de voorwaarden zijn en welke keuzes je kunt maken. Zo regel je het goed voor zowel jezelf als voor je kind(eren), en voorkom je familieconflicten en problemen met de Belastingdienst. Aanmelden doe je hier:

Erfbelasting 2024

Als je een erfenis ontvangt, betaal je daar erfbelasting over als het bedrag boven de vrijstelling komt. Elk jaar worden de tarieven en vrijstellingen aangepast. Hoe hoog de erfbelasting is, is afhankelijk van jouw relatie tot de erflater en het bedrag dat je erft. De Belastingdienst heeft rekenmodule waarmee je zelf kan berekenen hoeveel belasting je verschuldigd bent.

Hoe bereken ik hoeveel erfbelasting ik moet betalen?

Je berekent eerst hoe hoog de erfenis is. Dus het vermogen min de schulden. Als je dit hebt vastgesteld, haal je de vrijstelling eraf. Over dit bedrag betaal je erfbelasting. Komt het geheel boven een bepaald bedrag? Voor 2024 is dat ruim €152.000. Over het deel dat eronder valt betaal je een percentage erfbelasting. Voor het deel dat daarboven komt betaal je meer erfbelasting.

Vrijstellingen erfbelasting

Voor 2024 gelden de volgende algemene vrijstellingen:

VerhoudingVrijstelling
Partner€ 795.156
(Klein)kind of pleegkind€ 25.187
Zieke en gehandicapte kinderen€ 75.546
Ouder€ 59.643
Geen of andere relatie€ 2.658
Cijfers worden jaarlijks gepubliceerd

Als ouders erven dan is de vrijstelling voor beide ouders gezamenlijk het genoemde bedrag. Is er maar één ouder dan geldt de vrijstelling voor die ene ouder.

Voor samenwonenden geldt dat zij in aanmerking kunnen komen voor de vrijstelling van partner. Daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden:

  • Je moet een samenlevingscontract hebben;
  • Het samenlevingscontract moet door een notaris zijn ondertekend;
  • Het samenlevingscontract is minimaal 6 maanden geleden opgesteld.

Heb je een samenlevingscontract maar is die niet door een notaris ondertekend? Dan moet het samenlevingscontract minimaal 5 jaar oud zijn.

Tarieven erfbelasting

Voor 2024 gelden de volgende belastingtarieven:
Voor erfenissen tot € 152.368:

VerhoudingPercentage
kind of pleegkind10%
(achter) kleinkind18%
alle anderen30%

Erfenissen vanaf € 152.368 en hoger:

VerhoudingPercentage
kind of pleegkind20%
(achter) kleinkind36%
alle anderen40%

Handig rekenvoorbeeld

Rekenmachine of rekenen

Een kind erft €221.559.

  • Eerst gaat de vrijstelling eraf, dat is €25.187. Over €196.372 moet je nu belasting betalen.
  • Over € 152.368,- betaal je 10%, dus € 15.236,80.
  • En over het overige deel, € 44.004, betaal je 20%. Dat is € 8.800,80.

In totaal betaal je € 24.037,60 erfbelasting over de erfenis.

Wil je eenvoudig hypotheek, lening en/of schenkingen binnen de familie regelen? Met Familiebank is het zo geregeld! Klik nu op 'Starten' en ontdek hoe onze software je helpt bij het opstellen van geldige overeenkomsten zonder notariskosten. Begin vandaag nog!

Starten →