Wij maken het simpel
Inhoud leningovereenkomst
Inhoud leningovereenkomst
Home » Inhoud leningovereenkomst

Inhoud leningovereenkomst

Wat moet er in een leningovereenkomst staan?

Een lening bevat in ieder geval de omschrijving dat het een lening is, dat er rente betaald gaat worden en dat er afgelost moet worden. Natuurlijk moeten er minimaal twee partijen zijn opgenomen, een lener en een uitlener.

Wil je meer inzicht krijgen in het opstellen van een leningovereenkomst en de belangrijke elementen die daarin moeten worden opgenomen? Maak dan een account aan op ons platform en bekijk ons handige stappenplan voor het opstellen van een leningovereenkomst. Hier vind je gedetailleerde instructies en voorbeeldclausules die je kunnen helpen bij het vastleggen van alle relevante aspecten van de lening. Registreer je vandaag nog en ontdek hoe Familiebank.nl jou kan ondersteunen bij het veilig en transparant afhandelen van financiële overeenkomsten binnen de familiekring.

Ondertekenen

Minimaal opnemen in leningovereenkomst

Je wil een leningovereenkomst opstellen. Wat moet je dan ten minste opnemen in de leningovereenkomst? Het belangrijkste is dat de inhoud van een lening zich moet onderscheiden van een schenking. Dat onderscheid komt tot stand doordat de lening moet worden terugbetaald. Bovendien is er bij iedere lening een vergoeding voor het ter beschikking stellen van het geld. Die vergoeding is de rente. Deze twee aspecten zijn kenmerkend voor een leningovereenkomst.

In alle overeenkomsten moeten bovendien minimaal twee partijen zijn opgenomen. In dit geval is dat de uitlener enerzijds en de lener anderzijds.

De fiscus kijkt mee bij lenen

Fiscaal is het belangrijk om onderscheid te maken tussen schenken en uitlenen. Bij een schenking is sprake van schenkbelasting. Als je een leningovereenkomst opstelt zonder rente en aflossen, dan beschouwt de Belastingdienst dat als een schenking. De kern van een schenking is dat er vermogensoverdracht plaatsvindt, zonder verplichting. Bij een lening zonder aflossingsverplichting of rente is er sprake van een schenking. Het maakt dus niet uit wat partijen zelf opnemen in de overeenkomst bij wijze van omschrijving.

Variabel bedrag mogelijk

Je kan een vast bedrag uitlenen. Dat is niet verplicht. Het bedrag dat je leent moet wel “bepaald zijn”. Dat wil zeggen dat je niet kan opnemen “ik leen jou geld uit”. Maar je kan wel opnemen dat je een lening verstrekt met een maximale som van € 200.000. De lener kan dan ieder bedrag tussen de € 0 en de € 200.000 lenen op grond van de inhoud van de overeenkomst.

Variabele rente mogelijk

Je kan een vaste rente afspreken. Dat is niet verplicht. Je kan ook een rente afspreken die gekoppeld is aan een andere rente. Bijvoorbeeld een rente die gekoppeld is aan Euribor plus twee procentpunt. Dan fluctueert de rente met de wijzigingen van de Europese rente.

Ondertekenen

Een overeenkomst hoeft niet schriftelijk. Ook een mondelinge afspraak is een overeenkomst. In het algemeen is het wel heel verstandig om een schriftelijke versie te maken. Die moet dan door beide partijen zijn ondertekend. Maar terugkomen op de tekst hiervoor, dat is geen vereiste voor de geldigheid van de afspraak. Bij getrouwden en samenwonenden is het verstandig ook de partner te laten tekenen.

Bestemming geld opnemen?

Het staat iedereen vrij overeenkomsten aan te gaan. Dat is het beginsel van contractsvrijheid. Dat wil zeggen dat de uitlener aan de lening een bestemming kan geven. Je kan bijvoorbeeld geld uitlenen voor een verbouwing. Staat er een dergelijke bepaling voor de bestemming in de leningovereenkomst? Dan zal de lener ook verantwoording moeten afleggen over de bestemming. Er kan dan ook een sanctie zijn dat de lening terugbetaald moet worden als het geld niet in overeenstemming met die bepalingen is besteed. De exacte inhoud van die bepalingen staat je dus helemaal vrij.

Wil je eenvoudig hypotheek, lening en/of schenkingen binnen de familie regelen? Met Familiebank is het zo geregeld! Klik nu op 'Starten' en ontdek hoe onze software je helpt bij het opstellen van geldige overeenkomsten zonder notariskosten. Begin vandaag nog!

Starten →