Wij maken het simpel
Is er een maximum aan lening?
Is er een maximum aan lening?
Home » Is er een maximum aan lening?

Is er een maximum aan lening?

Maak nu een account aan en begin aan jouw Familiebank

Account aanmaken
Is er een maximale lening?

In het informele circuit is er geen maximum bedrag voor een lening. Leen je bij een bank of andere instelling die onder AFM toezicht staat? Dan zijn die gebonden aan regels die overkreditering tegen moeten gaan.

Maximale lening

Hoeveel kan ik maximaal aan één persoon uitlenen? Deze vraag kan je vanuit verschillende kanten bekijken. Er is een zakelijke kant, een aspect van zekerheid en een fiscale grens.

Overkreditering

Rekenmachine of rekenen

In Nederland zijn regels afgesproken om overkreditering te voorkomen. Bij overkreditering neemt iemand meer schulden op zich dan verantwoord is. Banken en andere kredietverschaffers zijn verplicht om dit te controleren. Die regels gelden echter alleen voor kredietverstrekkers die onder toezicht staan. Particulieren die geld aan elkaar willen lenen zijn hier niet aan gebonden.

Maximaal uitlenen

Hoe meer je uitleent tegen een gunstige rente, hoe meer je verdient. Vanuit dat perspectief is het uitlenen van geld gunstig. Zeker als je dat geld kan uitlenen tegen een hogere rente dan je op je spaargeld ontvangt.

Leen je meer uit dan iemand kan aflossen dan kun je in problemen komen. Dat kom je zeker als die persoon de rente niet kan betalen. Vanuit een perspectief van zekerheid wil je dus niet teveel uitlenen.

Minimale lening

Minimale leningen bestaan in principe niet. Online zijn bijvoorbeeld veel aanbieders van zogenaamde mini-kredieten. Lage bedragen die voor heel korte tijd geleend worden. Ga je dergelijke leningen aan, dan zijn de administratieve kosten vaak relatief erg hoog.

Fiscus

De Belastingdienst verlangt dat een lening een zakelijk karakter heeft. Dat wil zeggen dat er een zakelijke rente berekend moet worden. Over dat aspect is al veel geprocedeerd. Maar zakelijkheid gaat ook over de omvang van de lening. Dit suggereert een maximum. Je kan dus ook onderling geen extreme bedragen aan elkaar lenen. Hier is een spanning.

Voorbeeld maximum lening

Stel dat je jouw kind een lening wil verstrekken. Je doet dat om te helpen, omdat zonder jouw lening dat kind geen woning kan kopen. Is er dan nog wel sprake van een zakelijke lening? Als de bank het geld niet wil uitlenen is dat al een aanwijzing dat hier geen zakelijke lenig wordt opgesteld. Zeker in deze gevallen zullen aspecten als de extra zekerheid en de rente bepalend zijn voor het oordeel over de zakelijkheid.

Deze aspecten spelen vooral bij leningen die kwalificeren voor hypotheekrenteaftrek.

Maak nu een account aan en begin aan jouw Familiebank

Account aanmaken