Wij maken het simpel
Schenking terugvragen of terugdraaien?
Schenking ongedaan maken
Home » Schenking terugvragen of terugdraaien?

Schenking terugvragen of terugdraaien?

Kan ik een schenking terugvragen of terugdraaien?

Ja, maar een schenking terugdraaien kan alleen als je dat voor de schenking duidelijk hebt vastgelegd en je dat onder bepaalde voorwaarden doet. Je hebt dan een herroepelijke schenking. Vaak regel je in de schenkingsakte hoe je de schenking dan daadwerkelijk terugvraagt. 

Leg de afspraken over leningen en/of schenkingen goed vast, bijvoorbeeld met behulp van onze slimme software. Het gaat namelijk verder dan alleen een bedrag overmaken naar je kind, of het kiezen van de juiste rente. Door je aan te melden bij Familiebank, vertellen we je wat de voorwaarden zijn en welke keuzes je kunt maken. Zo regel je het goed voor zowel jezelf als voor je kind(eren), en voorkom je familieconflicten en problemen met de Belastingdienst.

 

Schenking herroepen

Soms wil je een schenking kunnen terugdraaien. Bijvoorbeeld als je merkt dat de schenking voor iets anders wordt gebruikt dan de bedoeling is. Of als de begiftigde of begunstigde in financiële problemen komt. 

Contract verscheuren

Je kunt natuurlijk altijd proberen om een schenking terug te vragen. Maar als daarover geen afspraken zijn gemaakt, dan is de begiftigde juridisch niet verplicht om de schenking terug te geven.

Terugdraaien is iets anders dan terugvragen. Je kunt een schenking op papier, onder voorwaarden wel terugdraaien.  Dat heet herroepen. Het is daarvoor wel belangrijk dat in de schenkingsovereenkomst voorwaarden zijn opgenomen waaronder je de schenking kan terugdraaien.

Juridisch is dat een schenking onder ontbindende voorwaarde. Als je een algemene bepaling opneemt die je altijd en zonder opgave van redenen mag terugdraaien dan is er juridisch echter geen schenking. De schenking is dan namelijk te vrijblijvend. Dan ben je geen verplichting aangegaan. Het is meer een intentie geworden. De Belastingdienst accepteert een dergelijke schenking absoluut niet.  

Herroeping schenking eigen woning

Bij de schenking voor de eigen woning moet je die terug eisen als die niet is besteed aan de eigen woning. Die verruimde vrijstelling is alleen van toepassing bij schenkingen voor de eigen woning. Is het geld daar niet (op tijd) aan besteed, dan vervalt de fiscale vrijstelling. Je moet het geld dan terugvragen, anders loop je fiscaal forse risico’s. Die mogelijkheid tot herroeping staat in een goed contract.

Schenking is weg

Je kunt een schenking ook herroepen als wat je hebt geschonken niet meer bestaat of al is weggegeven of verkocht. Dan heb je wel het praktische probleem dat wat je hebt geschonken, je niet (zomaar) meer terug kan krijgen. Maar door de herroeping krijgt de begiftigde wel een schuld aan jou als schenker. Die kan je desnoods via de rechter opeisen.

Omdat het herroepen van een schenking forse juridische en fiscale gevolgen kan hebben, is het verstandig om met een notaris of fiscalist te overleggen over de herroeping. 

Wil je eenvoudig hypotheek, lening en/of schenkingen binnen de familie regelen? Met Familiebank is het zo geregeld! Klik nu op 'Starten' en ontdek hoe onze software je helpt bij het opstellen van geldige overeenkomsten zonder notariskosten. Begin vandaag nog!

Starten →