Wij maken het simpel
Home » Uitleg

Archief

Leningovereenkomst

Leningovereenkomst

Een leningovereenkomst is een overeenkomst tussen twee (of meer) partijen. In deze leningovereenkomst is er een lener en een uitlener. De uitlener leent geld uit aan de lener. Dit kunnen zij vastleggen in een leningovereenkomst. De...

Fiscaal partnerschap

Fiscaal partnerschap

Het fiscaal partnerschap betekent dat je samen aangifte kan doen en inkomsten en aftrekposten kan verdelen. Dit heeft gevolgen voor de belasting die je moet betalen of die je terugkrijgt. Het heeft ook gevolgen voor heffingskortingen. Ben je...

Fiscus

Fiscus

De fiscus is een ander woord voor de Belastingdienst. De fiscus is belast met het innen van belastingen. Daarnaast voert de dienst het systeem van toeslagen uit. De beoordeling, betaling en terugvordering van toeslagen.

Familiebank

Familiebank

De familiebank is een hypotheeklening van een familielid aan een ander familielid. Bijvoorbeeld van de ouders aan hun kind. Hier zitten voor beide voordelen aan. Het kind kan hierdoor vaak een goedkopere en hogere hypotheek krijgen. Terwijl de...

Belastingaanslag

Belastingaanslag

Op de belastingaanslag staat hoeveel belasting je terugkrijgt of moet betalen. Heb je teveel belasting betaald, dan krijg je geld terug. Heb je te weinig betaald, dan moet je een bedrag aan de Belastingdienst betalen. Er zijn 5 soorten...

Eigenwoningforfait

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een fiscale bijtelling bij het inkomen. De hoogte van het eigenwoningforfait bereken je aan de hand van de WOZ-waarde van de eigen woning. De WOZ-waarde wordt door de overheid vastgesteld. Dit bedrag moet je afdragen aan de...

Opeisbaar

Opeisbaar

Opeisbaar houdt in dat je het recht hebt om iets op te eisen. Niet elk recht is direct opeisbaar. Bijvoorbeeld het recht op een schenking. Je hebt niet meteen het recht op ontvangst van een schenking. Ook niet als je als begunstigde bent aangewezen...

Vermogen

Vermogen

Het vermogen bestaat uit jouw bezittingen minus de schulden. Onder bezittingen vallen bijvoorbeeld (on)roerende goederen, banktegoeden en vorderingen. Schulden zijn bijvoorbeeld de eigenwoningschuld en rekeningen die nog niet betaald zijn.

Box 1

Box 1

Box 1 is een fiscale term. Ook wel de box voor het primaire inkomen genoemd. Dit is inkomen uit het belastbaar inkomen uit werk en woning. Dit bereken je door de inkomsten op te tellen minus de aftrekposten. Er zijn bij de opgave...

Contractovername

Contractovername

Bij een contractovername is er een derde partij die een contract wil overnemen. Het is een drie-partijenovereenkomst. De twee partijen die op het contract staan en de partij die het contract van één van de eerste twee wil overnemen. Beide partijen...