Wij maken het simpel
Vermogen
Vermogen
Home » Uitleg » Vermogen

Vermogen

Maak nu een account aan en begin aan jouw Familiebank

Account aanmaken
Rekenmachine of rekenen

Het vermogen bestaat uit jouw bezittingen minus de schulden. Onder bezittingen vallen bijvoorbeeld (on)roerende goederen, banktegoeden en vorderingen. Schulden zijn bijvoorbeeld de eigenwoningschuld en rekeningen die nog niet betaald zijn.

Maak nu een account aan en begin aan jouw Familiebank

Account aanmaken