Wij maken het simpel
Wat gebeurt met een geldlening bij een scheiding?
Wat gebeurt met een geldlening bij een scheiding?
Home » Wat gebeurt met een geldlening bij een scheiding?

Wat gebeurt met een geldlening bij een scheiding?

Ik ga scheiden. Hoe zit het dan met een geldlening?

Dat is afhankelijk van hoe jullie zijn getrouwd en wanneer en aan wie de geldlening is verstrekt. Dat leggen we hierna kort en bondig uit. 

Ontvanger gaat scheiden

Contract verscheuren

De ontvanger van de geldlening gaat scheiden, wat nu? De situatie is dat de ontvanger in een echtscheiding ligt. De situatie is gelijk voor mensen die een geregistreerd partnerschap hebben. Het maakt hierbij niet uit of de ex-partner van de ontvanger wist van de geldlening.

 • Algehele gemeenschap van goederen 
  Bij een geldlening van vóór of tijdens het huwelijk zijn beide ex-echtgenoten hoofdelijk aansprakelijk voor de geldlening. De verstrekker kan dus bij iedere ex-echtgenoot aankloppen voor (terug)betaling of aflossing van de gehele (resterende) schuld. De ex-echtgenoten zullen de schuld moeten verdelen of splitsen. Die afspraak geldt echter alleen tussen de ex-echtgenoten. De verstrekker kan nog steeds bij beiden aankloppen. Tenzij met de verstrekker andere afspraken zijn gemaakt. Dat wil zeggen dat de verstrekker dan expliciet akkoord gaat met het overzetten van die lening van twee personen op nog slechts één persoon.
 • Beperkte gemeenschap van goederen 
  De schuld uit een geldlening van vóór het huwelijk blijft alleen voor de ontvanger. Dan is er dus geen hoofdelijke aansprakelijkheid voor beide ex-echtgenoten. Voor een geldschuld tijdens het huwelijk blijven de ex-echtgenoten hoofdelijk aansprakelijk. Ben je na 1 januari 2018 zonder huwelijkse voorwaarden getrouwd? Dan ben je per definitie onder beperkte gemeenschap van goederen getrouwd. 
 • Huwelijkse voorwaarden: 
  De schuld wordt dan verdeeld op de manier zoals dat in de huwelijkse voorwaarden staat. Vaak staat daarin dat schulden van de ontvanger geen gezamenlijke schulden zijn. 

Verstrekker gaat scheiden

De verstrekker van de geldlening gaat scheiden, wat nu? Hierna leggen we uit wat er met een geldlening gebeurt als de verstrekker gaat scheiden. De situatie is gelijk voor mensen die een geregistreerd partnerschap hebben. Het maakt hierbij niet uit de of ex-partner van de verstrekker wist van de geldlening.

 • Algehele gemeenschap van goederen 
  Elke ex-echtgenoot heeft bij een scheiding ieder voor de helft recht op terugbetaling van de geldlening. Dat geldt voor een geldlening van vóór en tijdens het huwelijk. De geldlening of geldvordering was namelijk ook voor de helft van beide echtgenoten. Bij een geldlening van € 100 heeft iedere ex-echtgenoot dus recht op betaling van € 50. 
 • Beperkte gemeenschap van goederen 
  Bij een geldlening van vóór het huwelijk heeft alleen de verstrekker recht op terugbetaling. Gaat het om een geldlening tijdens het huwelijk? Dan heeft iedere ex-echtgenoot voor de helft recht op terugbetaling van de geldlening.
 • Huwelijkse voorwaarden
  De geldvordering wordt dan verdeeld op de manier zoals dat in de huwelijkse voorwaarden staat. Vaak staat in huwelijkse voorwaarden dat geldvorderingen van de verstrekker geen gezamenlijk eigendom van de echtgenoten zijn.

Samenlevingscontract

Wat nu als de ontvangers van de lening een samenlevingscontract hadden.

 1. De lening was afgesloten vóór het aangaan van dit samenlevingscontract. In dat geval staat de lening op naam van één persoon. Onderling kunnen zij bij het aangaan van de samenleving hier afspraken over gemaakt hebben. Die werken tussen de partners, maar niet richting de verstrekker van de lening.
 2. De lening is tijdens het samenlevingscontract aangegaan. Dan hangt het van de inhoud van twee contracten af. In de leningsovereenkomst kan de uitlener het geld uitlenen aan één persoon of aan twee personen. Leen je het geld uit aan twee personen, dan zijn die meestal ieder voor 100% van de lening aansprakelijk. In de samenlevingsovereenkomst kunnen deze personen onderling ook afspraken hebben gemaakt. Die werken alleen onderling.

Uitleners met een samenlevingscontract

Bij samenwonenden die geld uitlenen hangt het af van hun onderlinge situatie. Het geld kan afkomstig zijn uit hun gezamenlijke vermogen. Het geld kan ook van één hen beiden zijn. Afhankelijk van wie het geld afkomstig was zal het contract zijn opgesteld. Gaan zij uit elkaar dan zullen zij dit onderling moeten regelen en daarna bekend maken aan de leners.

Verdeling na scheiding

In ieder geval is het verstandig om tijdens de echtscheiding duidelijk afspraken met elkaar te maken over de geldleningen en geldschulden. Dan is duidelijk wie waarop recht heeft of wat moet betalen. Daarmee voorkom je samen verrassingen en discussies. Gaat het hier om een hypothecaire lening of een lening gekoppeld aan een woning? Dan moet er altijd een Akte van Verdeling opgemaakt.

Lees ook: Wat gebeurt er met een geldlening bij faillissement?

Wil je eenvoudig hypotheek, lening en/of schenkingen binnen de familie regelen? Met Familiebank is het zo geregeld! Klik nu op 'Starten' en ontdek hoe onze software je helpt bij het opstellen van geldige overeenkomsten zonder notariskosten. Begin vandaag nog!

Starten →