Wij maken het simpel
Wat gebeurt er met een geldlening bij faillissement?
Wat gebeurt er met een geldlening bij faillissement?
Home » Wat gebeurt er met een geldlening bij faillissement?

Wat gebeurt er met een geldlening bij faillissement?

Maak nu een account aan en begin aan jouw Familiebank

Account aanmaken
De ontvanger of verstrekker van de lening is failliet, wat nu?

Een faillissement heeft geen automatische gevolgen voor een geldlening. De geldlening eindigt of wijzigt dus niet. Dat betekent dat verplichtingen om de lening af te lossen en rente te betalen doorlopen als de ontvanger of verstrekker failliet is.

Geldlening en faillissement

Schenken

Een faillissement van de ontvanger of verstrekker heeft geen automatische gevolgen voor een geldlening. De geldlening eindigt of wijzigt dus niet. En dat betekent dat verplichtingen om af te lossen en rente te betalen doorlopen. De verstrekker mag – als daarover geen afspraken zijn gemaakt – de geldlening niet opzeggen of ontbinden vanwege het faillissement.

Ontvanger van de lening is failliet

De ontvanger van de lening is failliet, wat nu? Wanneer de ontvanger of schuldenaar van de lening failliet is, dan gebeurt er juridisch niets met de geldlening. De ontvanger blijft verplicht om af te lossen en rente te betalen.

De verstrekker kan zijn geldvordering aanmelden bij de curator. Vaak kan en zal de geldlening echter niet meer kunnen worden terugbetaald. De geldlening wordt namelijk pas terugbetaald na betaling aan de schuldeisers die voorrang hebben (zoals de curator zelf en de Belastingdienst). Alle andere schuldeisers, zoals bijvoorbeeld telefoonmaatschappij of verhuurders staan ook in deze rij. Eventueel geld wordt dan in delen tussen hen verdeeld. Bijvoorbeeld dat iedereen 10% van zijn vordering ontvangt.

Ook als de verstrekker eerder betaling eist. Als er voor de geldlening geen zekerheid – zoals een hypotheekrecht of pandrecht – is gegeven, zal de verstrekker moeten afwachten of hij of zij in het faillissement betaald kan worden. 

Vaak wordt bij een geldlening nog wel afgesproken dat de gehele geldlening meteen opeisbaar is als de ontvanger failliet is. Maar ook dan moet de verstrekker zijn of haar vordering aanmelden bij de curator en aansluiten in de rij van schuldeisers.

Verstrekker van de lening is failliet

En wat gebeurt met een geldlening als de verstrekker of uitlener failliet is? Ook dan geldt dat het faillissement geen juridische gevolgen heeft voor de geldlening. De ontvanger blijft verplicht om de lening af te lossen en rente te betalen. Bij een faillissement zal de curator betaling eisen. En die betaling moet worden gedaan op een speciale faillissementsrekening, de boedelrekening.  

Rente tijdens faillissement

En hoe zit met de rente over de geldlening? De rente loopt na de faillietverklaring door, maar de verstrekker kan die rentevordering echter niet indienen bij de curator.

Geldlening na faillissement

Wat gebeurt er met de geldlening en rente na het faillissement? Bij het einde van het faillissement vervalt de geldlening en verschuldigde rente niet. De geldschuld wordt dus niet kwijtgescholden. De ontvanger krijgt dus geen schone lei. Bij een schuldsanering kan dat anders zijn. 

Een faillissement kan soms worden voorkomen. In ons artikel over het niet kunnen aflossen van een lening beschrijven we wat je kunt doen als je een lening niet kunt aflossen. 

Lees ook: Wat gebeurt er met een geldlening bij scheiding?

Maak nu een account aan en begin aan jouw Familiebank

Account aanmaken