Wij maken het simpel
Gevolgen van schenking op erfenis?
potje met familiegeld
Home » Gevolgen van schenking op erfenis?

Gevolgen van schenking op erfenis?

Heeft een schenking invloed op de erfenis?

Ja, een schenking heeft wel zeker invloed op de erfenis. Door een schenking wordt de erfenis namelijk kleiner. Daardoor betalen erfgenamen na het overlijden van de schenker minder erfbelasting.

Overeenstemming hand schudden

Schenking vermindert erfenis

Omdat een schenking de erfenis vermindert, kan het voordelig zijn om al te schenken tijdens het leven. De erfgenamen van de schenker – zoals de kinderen of langstlevende partners – hoeven dan minder erfbelasting te betalen. En de schenker kan tot op een bepaalde hoogte belastingvrij schenken. Dit is voor veel mensen een reden om al tijdens hun leven te schenken. Je noemt dat schenken met “de warme hand”. Omdat als je dood bent je koude handen hebt.

Schenking verrekenen met erfdeel

Met schenking vermindert de schenker dus zijn of haar vermogen dat hij of zij bij overlijden zou nalaten aan de erfgenamen. Daarom kan een schenking aan kinderen ook worden gezien als een voorschot op het erfdeel. Dus dat een kind alvast een deel van zijn of haar erfdeel krijgt. Het kind hoeft die schenking echter niet af te trekken van zijn of haar erfdeel.

Tenzij de erflater dit schriftelijk of in zijn of haar testament uitdrukkelijk heeft bepaald. En dit geldt alleen voor kinderen van de schenker. Dan moet je de schenking wel verrekenen met het erfdeel. Hierdoor krijgen alle kinderen uiteindelijk een gelijk erfdeel. Dit noemen we het inbrengen van schenkingen, de inbrengregel of de inbrengverplichting. Als de schenker niets over inbreng heeft bepaald, dan hoeft het kind de schenking dus niet te verrekenen.

Dit geldt ook alleen voor schenkingen na 1 januari 2003. Vóór die datum geldt de regel dat de schenking in mindering wordt gebracht op het erfdeel van het kind, tenzij de erflater dat anders heeft bepaald.

Schenking en legitieme portie

Een kind heeft altijd recht op een minimumdeel uit de erfenis van zijn of haar ouders. Dat is de legitieme portie. Door een schenking aan een van de kinderen is het mogelijk dat het uiteindelijke erfdeel voor de andere kinderen lager uitvalt dan hun legitieme portie. Via deze weg mag de erflater echter geen inbreuk maken op die legitieme portie.

Dus als blijkt dat het erfdeel lager is dan de legitieme portie, dan kunnen de andere erfgenamen tegen de schenking protesteren. En dan moet de ontvanger soms een deel van de schenking terugbetalen. Het erfdeel moet dan namelijk worden aangevuld tot de legitieme portie. Dit is voer voor juristen. Het gaat om het bepalen van de legitieme massa. Bij grote erfenissen kan hier jaren over geprocedeerd worden.

Wil je eenvoudig hypotheek, lening en/of schenkingen binnen de familie regelen? Met Familiebank is het zo geregeld! Klik nu op 'Starten' en ontdek hoe onze software je helpt bij het opstellen van geldige overeenkomsten zonder notariskosten. Begin vandaag nog!

Starten →