Wij maken het simpel
Vrijstellingen en tarieven schenkbelasting
Vrijstellingen en tarieven schenkbelasting
Home » Vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Vrijstellingen en tarieven schenkbelasting

Inhoudsopgave

Wat zijn de vrijstellingen en tarieven voor de schenkbelasting?

Je kan tot een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Schenk je boven dat bedrag? Dan betaal je daar schenkbelasting over. De hoogte hangt af van de verhouding tot de schenker. Het tarief loopt van 10% tot 40%. De tarieven en vrijstellingen worden elk jaar aangepast.

Schenkbelasting 2024

Als je een schenking ontvangt, betaal je daar schenkbelasting over als het bedrag boven de vrijstelling komt. Elk jaar worden de tarieven en vrijstellingen aangepast. Hoe hoog de schenkbelasting is, is afhankelijk van jouw relatie tot de schenker/begunstigde en het bedrag dat je schenkt. Er is een algemene vrijstelling, maar er zijn ook verruimde vrijstellingen. De Belastingdienst heeft rekenmodule waarmee je zelf kan berekenen hoeveel schenkbelasting je verschuldigd bent.

Hoe bereken ik hoeveel schenkbelasting ik moet betalen?

Kijk eerst welke vrijstelling er van toepassing is. Haal deze vrijstelling van de schenking af. Over het bedrag dat overblijft betaal je schenkbelasting. Voor schenkingen tot € 152.368,- betaal je 10% tot 30% belasting. Het percentage is afhankelijk van de relatie. Voor schenkingen boven de € 152.368,- betaal je 20% tot 40% belasting.

Vrijstellingen schenkbelasting

Voor 2024 gelden de volgende algemene vrijstellingen:

Verhouding Vrijstelling Naam vrijstelling
kind of pleegkind € 6.633 algemene vrijstelling ouder/kind
geen of andere relatie € 2.658 algemene vrijstelling

Er zijn ook eenmalige verhoogde vrijstellingen. Deze vrijstelling geldt alleen als de ontvanger op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar is óf een partner heeft tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.

De verhoogde vrijstelling is eenmalig. Iemand mag maar 1 keer in diens leven gebruik maken van de verhoogde vrijstelling van dezelfde schenker. Voor de eenmalig verhoogde vrijstelling gelden altijd voorwaarden.

Voor 2024 gelden de volgende eenmalige verhoogde vrijstellingen:

Verhouding Vrijstelling Naam vrijstelling
kind of pleegkind tussen de 18 en 40 jaar € 31.813 eenmalig verhoogde vrijstelling
kind of pleegkind tussen de 18 en 40 jaar € 66.268 eenmalig verhoogde vrijstelling dure studie
     
Algemene vrijstelling

De algemene vrijstelling (‘geen of andere relatie’) geldt voor iedereen en is niet afhankelijk van de relatie tussen de schenker en de begunstigde. Deze vrijstelling geldt bijvoorbeeld als je aan jouw buurman wilt schenken of aan een vriend(in). Er zitten geen voorwaarden aan verbonden. De begunstigde mag zelf beslissingen waar hij of zij het geld aan uitgeeft.

Verruimde vrijstellingen

Er zijn een aantal verruimde vrijstellingen. Aan de meeste verruimde vrijstellingen zijn voorwaarden verbonden, behalve aan de algemene eenmalig verhoogde vrijstelling. In het kort gelden de volgende voorwaarden:

  • De eenmalige verhoogde vrijstelling: een kind of pleegkind kan eenmalig gebruik maken van de algemene verruimde vrijstelling. Lees meer: Eenmalig verhoogde vrijstelling.
  • De vrijstelling voor de dure studie: deze vrijstelling mag gebruikt worden als de schenking is bedoeld voor het volgen van een dure studie. Lees meer: Schenkingsvrijstelling voor dure studie.

 

Vrijstelling bedrijfsopvolgingsregeling

Voor het schenken van een bedrijf geldt ook een vrijstelling van de schenkbelasting. Je moet het bedrijf dan wel voortzetten. Bijvoorbeeld bij een familiebedrijf. Dit is de bedrijfsopvolgingsregeling. In 2024 is de vrijstelling € 1.325.253,-.

Grootouders en kleinkinderen

Schenkingen van grootouders aan kleinkinderen vallen onder de laatste categorie, namelijk “andere”. Dat geldt ook voor schenkingen van kinderen aan ouders, die vallen ook onder “andere relatie”.

Meerdere schenkingen ontvangen

Bij schenkingen door ouders moeten de bedragen bij elkaar opgeteld worden. Dat optellen is vooral belangrijk bij gescheiden ouders. De Belastingdienst kijkt namelijk voor de vrijstellingen bij de ontvanger. Dus als een kind van twee gescheiden ouders een schenking ontvangt dan moet je die optellen en dan beoordelen of je als kind onder de vrijstelling blijft.

Lees ook: Samenloop van schenkingen en vrijstellingen.

Tarieven schenkbelasting

Voor 2024 gelden de volgende belastingtarieven:
Voor schenkingen tot € 152.368:

Verhouding Percentage
kind of pleegkind 10%
(achter) kleinkind 18%
alle anderen 30%

Voor schenkingen vanaf € 152.368 en hoger:

Verhouding Percentage
kind of pleegkind 20%
(achter) kleinkind 36%
alle anderen 40%

Voorbeeld schenkbelasting

Rekenmachine of rekenen

De tarieven die hiervoor staan zijn schijven. Bij een schenking trek je eerst de vrijstelling af van de schenking. Het bedrag dat overblijft zoek je op in de tabel. Over schenkingen die dus onder de vrijstelling vallen hoef je geen schenkbelasting te betalen. Voor schenkingen die vallen onder gewone vrijstelling hoef je geen aangifte te doen. Maak je gebruik van een verhoogde vrijstelling dan moet je de schenking wel aangeven bij de Belastingdienst. Voor schenkingen ontvangen in 2024 doe je dat voor 1 maart 2025.

Voorbeeld 1:
Stel dat je je kind een schilderij schenkt ter waarde van €15.000. Je kind betaalt over deze schenking 10% belasting over het bedrag tussen de €6.633 (de vrijstelling) en €15.000. De schenkbelasting bedraagt dan €933.

Voorbeeld 2:
Je schenkt je kind €300.000. Helaas kun je geen gebruikmaken van de eenmalige hoge schenkingsvrijstelling omdat je kind ouder is dan 40 jaar. In dit geval betaalt je kind €38.435 belasting. De berekening is als volgt:

  • De eerste €6.633 is belastingvrij.
  • Over de volgende €152.368 betaal je 10% belasting (€15.236).
  • Over het restant van €140.999 (€300.000 – €6.633 – €152.368) betaal je 20% belasting (€28.199).
    In totaal betaal je dus €38.435 belasting (€15.236 + €28.199). Voor beide voorbeelden dien je aangifte schenkbelasting te doen.

Wil je eenvoudig hypotheek, lening en/of schenkingen binnen de familie regelen? Met Familiebank is het zo geregeld! Klik nu op 'Starten' en ontdek hoe onze software je helpt bij het opstellen van geldige overeenkomsten zonder notariskosten. Begin vandaag nog!

Starten →