Wij maken het simpel
Schenken aan pleegkind?
Schenken aan pleegkind?
Home » Schenken aan pleegkind?

Schenken aan pleegkind?

Maak nu een account aan en begin aan jouw Familiebank

Account aanmaken
Mag ik aan mijn pleegkind schenken?

Ja, je mag aan iedereen die je wilt schenken. Je mag dus ook aan je pleegkind(eren) schenken. En daarbij kan je onder voorwaarden gebruik maken van de schenkingsvrijstelling, alsof het je biologische kind is.

Schenken aan pleegkind

Ouder kind

Je bent vrij om te kiezen aan wie je schenkt en welke eigendommen je schenkt. Je mag dus ook aan jouw pleegkind schenken. Voor deze schenkingen gelden dezelfde regels als voor schenkingen aan kinderen. Er zijn dus geen bijzondere juridische voorwaarden voor schenkingen aan pleegkinderen.

Schenkingsvrijstelling

Onder voorwaarden kan je ook gebruikmaken van de schenkingsvrijstelling bij het schenken aan jouw pleegkind(eren). Het pleegkind is dan fiscaal gezien gelijk aan je eigen kinderen. Met die regeling mag je als pleegouder tot een bepaald bedrag jaarlijks belastingvrij schenken.

Je vindt hier de tarieven en vrijstellingen van de schenkbelasting

Onder welke voorwaarden zijn pleegkinderen fiscaal gezien gelijk aan eigen kinderen en mag je dus gebruik maken van de schenkingsvrijstelling?

⦁ Het pleegkind moet vóór zijn of haar 21e verjaardag minstens 5 jaar uitsluitend door de schenker (en zijn of haar echtgenoot of echtgenote) onderhouden en opgevoed zijn.
⦁ Als het pleegkind voor zijn of haar 21e is getrouwd, dan moet het pleegkind minstens 5 jaar voor de huwelijksdatum uitsluitend door de schenker (en zijn of haar echtgenot of echtgenote) onderhouden en opgevoed zijn.

Overigens hoeft de periode van 5 jaar niet aaneengesloten te zijn.

Onderhouden houdt in dit geval in dat de pleegouder(s) minstens 40% van de onderhoudskosten van het pleegkind voor hun rekening hebben genomen. Weekend pleegzorg voldoet niet aan de voorwaarde dat je jouw pleegkind hebt onderhouden en opgevoed. De pleegouder(s) moeten bewijzen dat aan het onderhoudsvereiste is voldaan. En omdat dat achteraf vaak lastig is om te bewijzen, is het goed bewaren van een pleegzorgcontract verstandig.

Pleegkind schenkt aan ouder

En mag je pleegkind ook aan jou schenken? Ja, andersom mag dat ook. Ook een minderjarige mag aan jou schenken. Maar voor die schenking heeft de minderjarige wel toestemming nodig van de biologische ouder, of mogelijk van de voogd. Zonder toestemming kan de schenking worden teruggedraaid. 

Lees ook: Schenken aan stiefkind?

Maak nu een account aan en begin aan jouw Familiebank

Account aanmaken