Wij maken het simpel
Home » Schenken

Schenken

Geld schenken of ontvangen. Dat klinkt heel eenvoudig. Tot je vragen gaat stellen. Hoeveel mag je schenken zonder belasting te moeten betalen? Kan je geld dat is geschonken weer terugvragen? Kan je dat allemaal zelf regelen, of moet je naar de notaris.

Is een schenking inkomen?

Is een schenking inkomen?

Is een schenking inkomen? Nee, een schenking is geen inkomen. Het heeft dus geen gevolgen voor eventuele toeslagen. Het kan in sommige gevallen wel gevolgen hebben voor een uitkering. Bijvoorbeeld als er een vermogenstoets aan vastzit. Leg de...

Gevolgen van schenking op erfenis?

Gevolgen van schenking op erfenis?

Heeft een schenking invloed op de erfenis? Ja, een schenking heeft wel zeker invloed op de erfenis. Door een schenking wordt de erfenis namelijk kleiner. Daardoor betalen erfgenamen na het overlijden van de schenker minder erfbelasting. Schenking...

Moet een schenking via de notaris?

Moet een schenking via de notaris?

Moet ik langs de notaris voor een schenking? Of kan ik zelf een schenkingsovereenkomst opstellen? Nee, je hoeft voor een schenking niet altijd langs de notaris. Je kunt namelijk ook zelf een schenkingsovereenkomst opstellen. Een...

Lening van erfgenaam verrekenen met erfenis?

Lening van erfgenaam verrekenen met erfenis?

Wordt een lening van een erfgenaam verrekend met de erfenis? Ja, een schuld van de erfgenaam aan de erflater wordt verrekend met zijn of haar erfdeel. Erfgenaam heeft schuld en recht op erfdeel Het kan voorkomen dat een erfgenaam geld van de...

Schenken zonder contract?

Schenken zonder contract?

Kan ik ook schenken zonder contract? Ja, je kan schenken zonder contract. Je kan namelijk mondeling of schriftelijk iets schenken. Voor een schenking op papier, een schenking die pas wordt uitgevoerd na het overlijden van de schenker, is wel een...

Schenking aannemen verplicht?

Schenking aannemen verplicht?

Moet ik een schenking aannemen? Nee, je bent zeker niet verplicht om een schenking altijd aan te nemen. Je mag zelf bepalen of je een schenking aanvaardt. De schenker kan je dus niet dwingen om zijn of haar schenking te accepteren. Schenking...

Wanneer kan of mag je niet schenken?

Wanneer kan of mag je niet schenken?

Wanneer mag of kan ik niet schenken? Je kan of mag niet schenken wanneer je bijvoorbeeld failliet bent, in de schuldsanering zit, wilsonbekwaam bent, onder curatele staat of minderjarig bent. In die gevallen mag je niet zelfstandig over je...

Mag ik schenken aan stiefkind?

Mag ik schenken aan stiefkind?

Mag ik aan mijn stiefkind schenken? Ja, je mag aan iedereen die je wilt schenken. Je mag dus ook aan je stiefkind of stiefkinderen schenken. En daarbij kan je gebruik maken van de schenkingsvrijstelling. Schenken aan stiefkind Je bent vrij om te...