Wij maken het simpel
Home » Vraag FANK

Vraag FANK

Vrijstellingen en tarieven erfbelasting 2024

Vrijstellingen en tarieven erfbelasting 2024

Wat zijn de vrijstellingen en tarieven voor de erfbelasting? Je kan tot een bepaald bedrag belastingvrij erven. Komt de erfenis boven dat bedrag? Dan betaal je daar erfbelasting over. De hoogte hangt af van de verhouding tot de erflater. Het tarief...

Is een schenking inkomen?

Is een schenking inkomen?

Is een schenking inkomen? Nee, een schenking is geen inkomen. Het heeft dus geen gevolgen voor eventuele toeslagen. Het kan in sommige gevallen wel gevolgen hebben voor een uitkering. Bijvoorbeeld als er een vermogenstoets aan vastzit. Leg de...

Gevolgen van schenking op erfenis?

Gevolgen van schenking op erfenis?

Heeft een schenking invloed op de erfenis? Ja, een schenking heeft wel zeker invloed op de erfenis. Door een schenking wordt de erfenis namelijk kleiner. Daardoor betalen erfgenamen na het overlijden van de schenker minder erfbelasting. Schenking...

Moet een schenking via de notaris?

Moet een schenking via de notaris?

Moet ik langs de notaris voor een schenking? Of kan ik zelf een schenkingsovereenkomst opstellen? Nee, je hoeft voor een schenking niet altijd langs de notaris. Je kunt namelijk ook zelf een schenkingsovereenkomst opstellen. Een...

Lening van erfgenaam verrekenen met erfenis?

Lening van erfgenaam verrekenen met erfenis?

Wordt een lening van een erfgenaam verrekend met de erfenis? Ja, een schuld van de erfgenaam aan de erflater wordt verrekend met zijn of haar erfdeel. Erfgenaam heeft schuld en recht op erfdeel Het kan voorkomen dat een erfgenaam geld van de...

Schenken zonder contract?

Schenken zonder contract?

Kan ik ook schenken zonder contract? Ja, je kan schenken zonder contract. Je kan namelijk mondeling of schriftelijk iets schenken. Voor een schenking op papier, een schenking die pas wordt uitgevoerd na het overlijden van de schenker, is wel een...

Schenking aannemen verplicht?

Schenking aannemen verplicht?

Moet ik een schenking aannemen? Nee, je bent zeker niet verplicht om een schenking altijd aan te nemen. Je mag zelf bepalen of je een schenking aanvaardt. De schenker kan je dus niet dwingen om zijn of haar schenking te accepteren. Schenking...

Waar moet ik op letten met geld (uit)lenen?

Waar moet ik op letten met geld (uit)lenen?

Ik wil geld (uit)lenen binnen de familie, waar moet ik op letten? Zorg dat je aan de voorwaarden van een lening voldoet, anders ziet de Belastingdienst het als een schenking. Daarnaast is het belangrijk om alles op papier vast te leggen om...