Wij maken het simpel
Home » Belasting

Belasting

Er zijn vele redenen om geld te schenken of te lenen aan mensen die je goed kent. Een belangrijke reden is vaak gelegen in de fiscaliteit. Door nu te schenken kan je mogelijk later erfbelasting verminderen. Hoe zijn alle regels rondom de fiscus, wat mag wel en wat mag zeker niet.

Vrijstellingen en tarieven erfbelasting 2024

Vrijstellingen en tarieven erfbelasting 2024

Wat zijn de vrijstellingen en tarieven voor de erfbelasting? Je kan tot een bepaald bedrag belastingvrij erven. Komt de erfenis boven dat bedrag? Dan betaal je daar erfbelasting over. De hoogte hangt af van de verhouding tot de erflater. Het tarief...

Familielening berekenen

Is een schenking inkomen?

Is een schenking inkomen? Nee, een schenking is geen inkomen. Het heeft dus geen gevolgen voor eventuele toeslagen. Het kan in sommige gevallen wel gevolgen hebben voor een uitkering. Bijvoorbeeld als er een vermogenstoets aan vastzit. Leg de...

Afsluitprovisie rekenen

Afsluitprovisie rekenen

Mag ik als lening verstrekker afsluitkosten rekenen? Ja, de geldverstrekker mag een afsluitprovisie rekenen. Maar dat moeten dan wel daadwerkelijk gemaakte kosten zijn voor het afsluiten van de hypotheek. Leg de afspraken over leningen en/of...

Termijn voor lening aflossen

Termijn voor lening aflossen

Moet de lening binnen een bepaalde termijn zijn afgelost? Nee, de termijn voor aflossen mag je zelf bepalen. Voor de fiscale aftrekbaarheid kan het voordelig zijn om een langere aflossingstermijn af te spreken. Deze opties worden ook uitgebreid...

Mag ik schenken aan stiefkind?

Mag ik schenken aan stiefkind?

Mag ik aan mijn stiefkind schenken? Ja, je mag aan iedereen die je wilt schenken. Je mag dus ook aan je stiefkind of stiefkinderen schenken. En daarbij kan je gebruik maken van de schenkingsvrijstelling. Schenken aan stiefkind Je bent vrij om te...

Schenken aan pleegkind?

Schenken aan pleegkind?

Mag ik aan mijn pleegkind schenken? Ja, je mag aan iedereen die je wilt schenken. Je mag dus ook aan je pleegkind(eren) schenken. En daarbij kan je onder voorwaarden gebruik maken van de schenkingsvrijstelling, alsof het je biologische kind is...

Samenloop van schenkingen en vrijstellingen

Samenloop van schenkingen en vrijstellingen

Mag ik meerdere verruimde vrijstellingen gebruiken? Nee, je mag maar één keer gebruikmaken van één verruimde vrijstelling. Dus of één keer de eenmalig verhoogde vrijstelling óf één keer de verruimde vrijstelling voor de eigen woning óf één keer de...

Schenkingsvrijstelling voor de eigen woning

Schenkingsvrijstelling voor de eigen woning

Wanneer kan ik gebruikmaken van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning? Vóór 2024 kon u uw kind de eenmalig verhoogde vrijstelling geven voor de aanschaf van een eigen woning. Deze vrijstelling, ook bekend als de jubelton, was een populaire...

Schenkingsvrijstelling voor dure studie

Schenkingsvrijstelling voor dure studie

Wanneer mag ik de vrijstelling voor een dure studie gebruiken? De schenkingsvrijstelling voor een dure studie is aan een aantal voorwaarden gebonden. Jouw kind moet tussen de 18 en 40 jaar zijn en de studie of opleiding kost minstens € 20.000 per...

Eenmalig verhoogde vrijstelling

Eenmalig verhoogde vrijstelling

Wat is de eenmalig verhoogde vrijstelling? Een kind / pleegkind kan als die een schenking ontvangt eenmalig gebruikmaken van de verhoogde vrijstelling. Hierover betaalt hij of zij dan geen schenkbelasting. Eenmalig verhoogde vrijstelling De eenmalig...